ტვირთების დაზღვევა საერთაშორისო გადაზიდვისას

მეწარმეები ხშირად ცდილობენ შეამცირონ ტვირთის დაზღვევის ხარჯები, რითაც დიდ შეცდომას უშვებენ.

საქონლის საერთაშორისო გადაზიდვა- ეს ხანგრძლივი პროცესია, რომლის თითოეულ ეტაპზეც შესაძლებელია გაუთვალისწინებელი სიტუაციები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიონ ტვირთის დაკარგვა ან დაზიანება. ტრანსპორტირებული ქონების დაზღვევის გარეშე და ბედს მინდობისას, დამკვეთი უბრალოდ რისკავს რომ დაკარგოს დაბანდებული სახსრები. და ამაში დამნაშავე არავინ იქნება, რადგან საექსპედიტორო კომპანია, რომელიც ახორციელებს ტვირთის გადაზიდვას, იურიდიულად არ აგებს პასუხს ზღვაზე საშიშროებაზე, ხანძრებზე, მესამე პირების მიერ გამოწვეულ უბედურ შემთხვევებზე და ა.შ.

სწორად შედგენილი სადაზღვევო ხელშეკრულება იძლევა გარანტიას, რომ საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში მიიღებთ ზარალის კომპენსაციას, ამიტომაც არ ღირს მასზე უარის თქმა.