საქონლის თანხლება საბაჟოზე

ნებისმიერი ტვირთი, რომელიც გადაკვეთს სახელმწიფოების საზღვრებს, ექვემდებარება განბაჟების გაფორმების პროცედურას.

განბაჟება, მაგალითად, ეწოდება იმპორტირებული საქონლის გაფორმებას. საქონლის გადმოტვირთვის ადგილზე საბაჟოს თანამშრომლები ამოწმებენ, აქვს თუ არა ტვირთს ყველა საჭირო დოკუმენტი და გადახდილია თუ არა დამატებითი გადასახადები და მოსაკრებლები.

საქონლის ექსპორტისას მოწმდება საბაჟო რეჟიმის არჩევანის სისწორე, სესნ კოდი, ხელშეკრულებების და კანონით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტების არსებობა.

როგორც წესი, კლიენტებისათვის საკმაოდ რთულია ყველა მოთხოვნის გაგება, ამიტომ Oki-Logistics მზადაა დაგეხმაროთ თქვენი ტვირთის გაფორმებაში.